Mesa d'edat

Última revisió: 07/07/2020

La Mesa d'edat és l'òrgan de govern transitori que s'estableix després de l'obertura de la sessió constitutiva del Senat fins a la constitució de la Mesa definitiva o interina. Les seves funcions es limiten a resoldre les qüestions de tràmit inicials i després procedir immediatament a la votació de la Mesa definitiva. Un cop acabat l'escrutini es dissol. S'anomena així perquè, com que és un òrgan transitori i no electiu, s'utilitza el criteri de l'edat per determinar-ne la composició: la presideix el senador de més edat d'entre els presents, ajudat pels quatre més joves, que seran els secretaris. (artículo 3 Reglament del Senat)