Presència de dones en el Senat

Última revisió 24/09/2019

IMAGEN PRESENCIA MUJERES SENADO 2016

La presència de dones al Senat s’ha vist incrementada per la reforma electoral de 2007, que imposa a les candidatures de llista una composició equilibrada d’homes i dones.

A la XIII Legislatura, amb un total de 265 senadors, hi va arribar a haver 103 dones. Aquesta xifra no representa certament una composició equilibrada respecte del total de membres del Senat. La raó d’aquest desfasament rau, en gran manera, en el sistema electoral del Senat, que dificulta les candidatures equilibrades, sobretot en comparació amb les del Congrés: els partits i coalicions es veuen impulsats a presentar tres candidats a la majoria de circumscripcions, per la qual cosa no es pot garantir més que una candidatura a qualsevol dels sexes. Així, dins d’una mateixa candidatura un sexe pot tenir un candidat més que l’altre. A més, l’elector pot donar els seus tres vots lliurement, per la qual cosa la paritat també dependrà de la seva selecció.

D’altra banda, en el cas dels senadors designats pels Parlaments autonòmics, l’exigència de distribució proporcional entre els seus grups parlamentaris també dificulta aquest equilibri, atès que hi ha grups que només poden proposar un candidat, de manera que per força un sexe es queda sense representació per aquesta via. Així mateix, el fet que algunes comunitats autònomes designin un nombre reduït i senar de senadors contribueix a aquest resultat.

Relació de Senadores en les diferents legislatures.