Relación de senadores e senadoras designados por Parlamentos Autonómicos
DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO