Composición do Senado. Relación alfabética. Senadores e senadoras cuxo apelido empeza pola letra G

Composición actual: 263
Composición total: 265

Filtro alfabético de senadores e senadoras en activo.

Ao seleccionar unha letra, lístanse automaticamente os senadores e senadoras en activo.

Listaxe de senadores e senadoras en activo. Filtro alfabético de Senadoras e Senadores cuxo primeiro apelido empeza pola letra G