Senadors i Senadores per procedència geogràfica

Comunidad Autónoma de las Illes Balears

Balears (Illes)

Designats: Parlamento de las Illes Balears

Electes per circumscripcions