Senadores e senadoras por procedencia xeográfica

Comunidad Autónoma de las Illes Balears

Illes Balears

Designados: Parlamento de las Illes Balears

Electos por circunscricións