RIVERO SEGALÀS, MARIA TERESA

Dades generals

Fotografia de RIVERO SEGALÀS, MARIA TERESA
JUNTS PER CATALUNYA (JxCat)
Participa-hi
 •  
 •  

CÀRRECS AL SENAT

Mandat

BIOGRAFIA

 • Dades polítiques

  • Mandats en Entitats Locals

   • Ayuntamiento Esterri d'Àneu/Ajuntament d'Èsterri d'Àneu

    2003-2007Concejal/Regidora
   •   2007-2011Concejal/Regidora
   •   2011-Concejal/Regidora
   • Consejo Comarcal del Pallars Sobirà/Consell Comarcal del Pallars Sobirà

    2003-2007Consejera Portavoz /Consellera portaveu
   •   2007-2011Consejera Portavoz/ Consellera portaveu
   •   2011-Consejera portavoz y Vicepresidenta/ Consellera portaveu i vicepresidenta

DECLARACIONS D'ACTIVITATS, BÉNS PATRIMONIALS I RENDES I INTERESSOS ECONÒMICS

Document elaborat per la Comissió d'Incompatibilitats

Documento elaborado por la Comisión de Incompatibilidades  Annex d'escrits presentats en relació amb les activitats declarades

 • Declaración de actividades al adquirir la condición de Senador/a
 • Documentación complementaria a la Declaración de actividades  Declaració de béns patrimonials i rendes

 •   Declaración de bienes patrimoniales y rentas al adquirir la condición de Senadora. Data: 19/11/2019  Declaración de intereses económicos

 •   Declaración de intereses económicos. Data: 02/02/2021