CLERIES I GONZÀLEZ, JOSEP LLUÍS

Dades generals

CÀRRECS AL SENAT

Mandat

  • Junta de Portaveus

   • PORTAVOZ. GRUPO PARLAMENTARIO NACIONALISTA EN EL SENADO JUNTS PER CATALUNYA-COALICIÓN CANARIA/PARTIDO NACIONALISTA CANARIO
  • Diputació Permanent

   • MIEMBRO TITULAR. DIPUTACIÓN PERMANENTE DEL SENADO
  • Comissions

   • PORTAVOZ. COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES
   • PORTAVOZ. COMISIÓN DE HACIENDA
   • PORTAVOZ. COMISIÓN DE INTERIOR
   • PORTAVOZ. COMISIÓN DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
   • PORTAVOZ. COMISIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
   • PORTAVOZ. COMISIÓN DE ASUNTOS IBEROAMERICANOS
   • PORTAVOZ. COMISIÓN DE REGLAMENTO
   • VOCAL. COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS

BIOGRAFIA

 • Dades personals

  • Lugar de nacimiento: Barcelona.
  • Fecha: 13 de mayo de 1956.
  • Casado.
 • Dades polítiques

  • Mandats en Parlaments autonòmics

   • Parlamento de Cataluña
    Diputado2003-2006Portavoz Comisión Bienestar Social y Immigración
   •   Diputado2006-2010Portavoz Comisión Bienestar Social y Immigración
   •   Diputado2010-2012
  • Altres càrrecs

   • Consejero de Bienestar Social y Familia de la Generalitat de Catalunya (2010 - 2012).

   • Director General de Acción Cívica de la Generalitat de Catalunya (1996 - 2003).

   • Gerente del Institut Català del Voluntariat de la Generalitat de Catalunya (1993 - 1992).

 • Professió i altres dades biogràfiques

  • Ingeniero Industrial Superior. Colegiado en el CEIC
   Diplomado en Función Gerencial en la Administración Pública (ESADE)
   Diplomado en Dirección en la Administración Pública (IESE)
   Titulado en dirección de actividades de tiempo libre infantil y juvenil (Generalitat de Catalunya)
   Presidente de la Coordinació Catalana de Colònies, Casals i Centres d'Esplai (1987-1992)
   Presidente del Moviment de Centres d'Esplai Cristians (1986-1992)
   Vicepresidente de la Fundació Pere Tarrés (1990-1992)
   Presidente de la Fundació Cassià Just (en la actualidad)

DECLARACIONS D'ACTIVITATS, BÉNS PATRIMONIALS I RENDES I INTERESSOS ECONÒMICS

Document elaborat per la Comissió d'Incompatibilitats

Documento elaborado por la Comisión de Incompatibilidades  Annex d'escrits presentats en relació amb les activitats declarades

 • Declaración de actividades al adquirir la condición de Senador/a
 • Solicitud de autorización de actividad privada
 • Documentación complementaria a la Declaración de actividades  Declaració de béns patrimonials i rendes

 •   Declaración de bienes patrimoniales y rentas al adquirir la condición de Senador. Data: 14/11/2019
 •   Modificación de la declaración de bienes patrimoniales y rentas. Data: 01/09/2020  Declaración de intereses económicos

 •   Declaración de intereses económicos. Data: 19/01/2021