CRUZ RODRÍGUEZ, MANUEL

Dades generals

Fotografia de CRUZ RODRÍGUEZ, MANUEL
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE) (PSC)
Participa-hi
 •  

CÀRRECS AL SENAT

Mandat

  • Diputació Permanent

   • MIEMBRO SUPLENTE. DIPUTACIÓN PERMANENTE DEL SENADO
  • Comissions

   • PRESIDENTE. COMISIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
   • VOCAL. COMISIÓN DE PETICIONES
   • VOCAL. COMISIÓN DE REGLAMENTO

ACTIVITAT PARLAMENTÀRIA

BIOGRAFIA

 • Dades personals

  • Lugar de nacimiento: Barcelona.
  • Fecha: 1 de enero de 1951.
 • Dades polítiques

  • Mandats anteriors a les Corts Generals:

   • Al Congrés dels Diputats
    • Diputado por Barcelona
     XII Legislatura2016-2019Portavoz en la Comisión de Educación: Portavoz en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
 • Professió i altres dades biogràfiques

  • Catedrático de Filosofía en la Universidad de Barcelona desde 1986. Expresidente de la Asociación Federalistes d¿Esquerres.

DECLARACIONS D'ACTIVITATS, BÉNS PATRIMONIALS I RENDES I INTERESSOS ECONÒMICS

Document elaborat per la Comissió d'Incompatibilitats

Documento elaborado por la Comisión de Incompatibilidades  Declaració de béns patrimonials i rendes

 •   Declaración de bienes patrimoniales y rentas al adquirir la condición de Senador. Data: 26/11/2019  Declaración de intereses económicos

 •   Declaración de intereses económicos. Data: 12/02/2021  

ALTRES LEGISLATURES AL SENAT