ADRIO TARACIDO, MARÍA MARGARITA PEREGRINA

Dades generals

Fotografia de ADRIO TARACIDO, MARÍA MARGARITA PEREGRINA
PARTIDO DOS SOCIALISTAS DE GALICIA-PSOE (PSdeG-PSOE)
Participa-hi
 •  
Agenda

ACTIVITAT PARLAMENTÀRIA

BIOGRAFIA

 • Dades personals

  • Lugar de nacimiento: A Coruña.
  • Fecha: 12 de diciembre de 1956.
  • Casada. Una hija y un hijo.
 • Dades polítiques

DECLARACIONS D'ACTIVITATS, BÉNS PATRIMONIALS I RENDES I INTERESSOS ECONÒMICS

Document elaborat per la Comissió d'Incompatibilitats

Documento elaborado por la Comisión de Incompatibilidades  Annex d'escrits presentats en relació amb les activitats declarades

 • Declaración de actividades al adquirir la condición de Senador/a
 • Documentación complementaria a la Declaración de actividades
 • Solicitud de autorización de actividad privada  Declaració de béns patrimonials i rendes

 •   Declaración de bienes patrimoniales y rentas al adquirir la condición de Senadora. Data: 20/11/2019  Declaración de intereses económicos

 •   Declaración de intereses económicos. Data: 11/02/2021  

ALTRES LEGISLATURES AL SENAT