FURRIOL FORNELLS, PAU

Información xeral

Fotografía de FURRIOL FORNELLS, PAU
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (ERC/ESQUERRA)
Participa
Axenda

CARGOS NO SENADO

Mandato

  • Comisións

   • PORTAVOZ. COMISIÓN DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
   • PORTAVOZ. COMISIÓN DE PETICIONES
   • PORTAVOZ. COMISIÓN MIXTA PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS
   • VICEPORTAVOZ. COMISIÓN DE FUNCIÓN PÚBLICA
   • VICEPORTAVOZ. COMISIÓN DE JUSTICIA
   • ADSCRITO. COMISIÓN CONSTITUCIONAL
   • ADSCRITO. COMISIÓN DE HACIENDA
   • ADSCRITO. COMISIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
   • ADSCRITO. COMISIÓN DE REGLAMENTO

BIOGRAFÍA

 • Datos persoais

  • Lugar de nacimiento: Barcelona.
  • Fecha: 6 de marzo de 1962.

DECLARACIÓN DE ACTIVIDADES, BENS PATRIMONIAIS E RENDAS E INTERESES ECONÓMICOS

Documento elaborado pola Comisión de Incompatibilidades

Documento elaborado por la Comisión de Incompatibilidades  Anexo de escritos presentados en relación con las actividades declaradas

 • Declaración de actividades al adquirir la condición de Senador/a
 • Solicitud de autorización de actividad privada
 • Documentación complementaria a la Declaración de actividades  Declaración de bens patrimoniais e rendas

 •   Declaración de bienes patrimoniales y rentas al adquirir la condición de Senador. Data: 20/05/2021  Declaración de intereses económicos

 •   Declaración de intereses económicos. Data: 09/06/2021