Pregunta con respuesta escrita.

Totals

TOTAL: 68
Tramitades:61
En tramitació:7

Cercador

PENDENTS DE CONTESTACIÓ

Pàgina 1 de 1
Situació: Pendiente de contestación
Data límit de contestació: 18/06/2020
Iniciativa05/05/2020
Pàgina 1 de 1