Llista d'altes i baixes. XIV Legislatura

IMAGEN DISOLUCION 2015

Disssoltes les Cambres el dia 24 de setembre de 2019,la composició del Senat es redueix als membres titulars i suplents de la Diputació Permanent.


Últimes modificacions

Baixes de Senadors i Senadores