Dosier Parlamento autonómicos y regionales. Autonomía

Última actualización 08/04/2024

Galicia. Debates de política general

Reglamento del Parlamento de Galicia

Art. 141.1 bis. Con carácter anual o Pleno celebrará o debate sobre política xeral da Comunidade Autónoma de Galicia. Non caberá celebrar este debate cando no mesmo ano a Cámara investise o presidente ou a presidenta da Xunta de Galicia

 

XI Legislatura (2020- )

2023 Debate anual sobre política xeral

2022 Investidura del Presidente

2021 Debate anual sobre política xeral

2020 Investidura del presidente

X Legislatura (2016-2020)

2019 Debate anual sobre política xeral

2018 Debate anual de política xeral

2017 Debate anual de política xeral

2016 Investidura del presidente

IX Legislatura (2012-2016)

NOTA: El carácter anual de la celebración de los debates de política general se introduce en la Reforma del Reglamento del Parlamento de Galicia, aprobada en la sesión celebrada el 3 de agosto de 2015. BOPG núm. 502, fasc. 2, de 6 de agosto de 2015

2015 Debate anual de política xeral

2014 Debate anual de política xeral

2013 Debate anual de política xeral

VIII Legislatura (2009-2012)

2012 Debate anual de política xeral

2011 Debate anual de política xeral

2010 Debate anual de política xeral

2009 Investidura del presidente

VII Legislatura (2005-2009)

2008 Debate anual de política xeral

2007 Debate anual de política xeral

2005 Investidura del presidente

VI Legislatura (2001-2005)

2004 Debate de política xeral

2003 Debate de política xeral

2002 Debate de política xeral

2001 Investidura del presidente

V Legislatura (1997-2001)

2000 Debate de política xeral

1999 Debate de política xeral

1997 Investidura del presidente

IV Legislatura (1993-1997)

1996 Debate de política xeral

1995 Debate de política xeral

1994 Debate de política xeral

III Legislatura (1990-1994)

1993 Debate de política xeral sobre o proceso evolutivo da Antonomía, actual situación e desenvolvemento futuro

1992 Debate de política xeral coa comparecencia do Excmo. Sr. Presidente da Xunta de Galicia para expoñe-lo proceso evolutivo da Autonomía, a actual situación da Comunidade Autónoma de Galicia e a súa articulación e desenvolvemento futuro

1991 Debate de política xeral coa comparecencia do Excmo. Sr. Presidente da Xunta de Galicia para expoñe-lo proceso evolutivo da Autonomía, a actual situación da Comunidade Autónoma de Galicia e a súa articulación e desenvolvemento futuro

1990 Investidura del presidente

II Legislatura (1985-1989)

1989 Debate de política xeral sobre a situacion actual e as perspectivas de futuro de Galicia

I Legislatura (1981-1983)

1983 Información da Xunta sobre a politica xeral da Comunidade Autonoma

DSPG núm. 58, de 16 de decembro de 1983