Joan Edukira (Enter sakatu)

13 ABUZTUA 2020

XIV LEGEGINTZALDIA

Administración pública. Dossier

Legeria: Estatuko | Autonomikoak | Europar Batasuna
Dokumentuak: Planak, programak eta txostenak | Estatistikak
Bibliografia Senatuan: Liburu eta aldizkari-artikuluak
Internet buruzko informazioa: Estatuko | Autonomia Erkidegoen | Europar Batasuna | Beste batzuk

DOCUMENTOS: PLANES, PROGRAMAS E INFORMES (Selección)

 

ESTATALES

CC.AA.

UNIÓN EUROPEA

 OTROS

 

 

ESTATALES

Última actualización 13/01/2020

 

  

 

COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Información actualizada dinámicamente 

 

 

 

UNIÓN EUROPEA

Última actualización 22/06/2020