Dossiers per àrees temàtiques

 

 

Els dossiers temàtics contenen informació relativa a la legislació estatal, autonòmica i de la Unió Europea i una selecció documental composta de plans, informes i estadístiques, així com la bibliografia més recent ingressada en el Senat en relació amb l’àrea temàtica. També recullen enllaços a pàgines web de diferents àmbits territorials. 

A continuació es mostra la relació dels dossiers vinculats a les comissions de la XII Legislatura.
Un cop constituïdes les noves Cambres, es reprendrà l'activitat parlamentària i es procedirà a constituir les noves comissions per a la XIV Legislatura.

   
Taula de comissions i dossiers per àrees temàtiques
  COMISSIÓ DOSSIER
 AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ
 AFERS EXTERIOR
 AFERS IBEROAMERICANS
 CONSTITUCIONAL

 

 COOPERACIÓ INTERNACIONAL PER AL DESENVOLUPAMENT

 

 CULTURA
 DEFENSA
 ECONOMIA i COMPETITIVITAT
 EDUCACIÓ I SPORT
 OCUPACIÓ I SEGURETAT SOCIAL
 ENTITATS LOCALS
 FOMENT
 GENERAL DE LES COMUNITATS AUTÒNOMES
 HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
 IGUALTAT
 INCOMPATIBILITATS
 INDÚSTRIA, ENERGIA I TURISME
 INTERIOR
  JUSTÍCIA
 MEDI AMBIENT I CANVI CLIMÀTIC
 NOMENAMENTS
 PETICIONS
 PRESSUPOSTOS
 REGLAMENT
 SANITAT I SERVEIS SOCIALS
 SUPLICATORIS