Dossiers per àrees temàtiques

 

 

Els dossiers temàtics contenen informació relativa a la legislació estatal, autonòmica i de la Unió Europea i una selecció documental composta de plans, informes i estadístiques, així com la bibliografia més recent ingressada en el Senat en relació amb l’àrea temàtica. També recullen enllaços a pàgines web de diferents àmbits territorials. 

A continuació es mostra la relació dels dossiers vinculats a les comissions de la XIV Legislatura.

Un cop constituïdes les noves Cambres, es reprendrà l'activitat parlamentària i es procedirà a constituir les noves comissions per a la XV Legislatura.   
 
Taula de comissions i dossiers per àrees temàtiques
  COMISSIÓ  DOSSIER
 AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ
 ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
 AFERS EXTERIOR
 AFERS IBEROAMERICANS
 CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES
 CONSTITUCIONAL
 COOPERACIÓ INTERNACIONAL PER AL DESENVOLUPAMENT
 CULTURA I SPORT
 DEFENSA
 DERECHOS DE LA FAMILIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA
 DERECHOS SOCIALES
 DESPOBLACIÓN Y RETO DEMOGRÁFICO
 EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
 ENTITATS LOCALS
 FUNCIÓN PÚBLICA
 GENERAL DE LES COMUNITATS AUTÒNOMES
 HISENDA
 IGUALTAT
 INCOMPATIBILITATS

 INDÚSTRIA, COMERÇ I TURISME

 INTERIOR
 JUSTÍCIA
 JUVENTUD
 NOMENAMENTS
 PETICIONS
 POLÍTICAS INTEGRALES DE LA DISCAPACIDAD
 PRESSUPOSTOS
 REGLAMENT
 SANITAT I CONSUM
 SUPLICATORIS
 TRABAJO, INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
 TRANSICIÓN ECOLÓGICA
 TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA