Dosieres por áreas temáticas

 

 

Os dosieres temáticos conteñen información relativa á lexislación estatal, autonómica e da Unión Europea, unha selección documental composta de plans, informes e estatísticas, así como a máis recente bibliografía ingresada no Senado en relación coa área temática. Recollen tamén enlaces a páxinas web de distintos ámbitos territoriais.

 

A continuación amósase a relación dos informes vinculados ás comisións da XIV Lexislatura.


Unha vez constituídas as novas Cámaras retomarase a actividade parlamentaria e procederase a constituír as novas comisións para a XV Lexislatura.

 

 

Táboa de Comisións e dosieres por áreas temáticas
  COMISIÓN  DOSSIER
 AGRICULTURA, PESCA E ALIMENTACIÓN
 ASUNTOS EXTERIORES
 ASUNTOS IBEROAMERICANOS
 CONSTITUCIONAL
 COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA O DESENVOLVEMENTTO
 CULTURA
 DEFENSA
 ECONOMÍA E COMPETITIVIDADE
 EDUCACIÓN E DEPORTE
 EMPREGO E SEGURIDADE SOCIAL
 ENTIDADES LOCAIS
 FOMENTO
 XERAL DAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
 FACENDA E ADMINISTRACIONS PÚBLICAS
 IGUALDADE
 INCOMPATIBILIDADES
 INDUSTRIA, ENERXÍA ETURISMO
 INTERIOR
  XUSTIZA
 MEDIO AMBIENTE E CAMBIO CLIMÁTICO
 NOMEAMENTOS
 PETICIÓNS
 ORZAMENTOS
 REGULAMENTO
 SANIDADE E SERVIZOS SOCIAIS
 SUPLICATORIOS