Anar al Contingut (punxeu enter)

12 AGOST 2020

XIV LEGISLATURA

Dossiers per àrees temàtiquesEls dossiers temàtics contenen informació relativa a la legislació estatal, autonòmica i de la Unió Europea i una selecció documental composta de plans, informes i estadístiques, així com la bibliografia més recent ingressada en el Senat en relació amb l’àrea temàtica. També recullen enllaços a pàgines web de diferents àmbits territorials.


A continuació es mostra la relació dels dossiers vinculats a les comissions de la XII Legislatura.
Una vegada constituïdes les noves Cambres es reprendrà l'activitat parlamentària i es procedirà a constituir les noves comissions per a la XIV Legislatura.
 

.

 

 

Taula de comissions i dossiers per àrees temàtiques
  COMISSIÓ DOSSIER
 AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ
 AFERS EXTERIORS
 AFERS IBEROAMERICANS
 CONSTITUCIONAL
 COOPERACIÓ INTERNACIONAL PER AL DESENVOLUPAMENT
 CULTURA
 DEFENSA
 ECONOMIA I COMPETITIVITAT
 EDUCACIÓ I ESPORT
 OCUPACIÓ I SEGURETAT SOCIAL
 ENTTATS LOCALS
 FOMENT
 GENERAL DE LES COMUNITATS AUTÒNOMES
 HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
 IGUALTAT
 INCOMPATIBILITATS
 INDÚSTRIA, ENERGIA Y TURISME
 INTERIOR
  JUSTÍCIA
 MEDI AMBIENT I CANVI CLIMÀTIC
 NOMENAMENTS
 PETICIONS
 PRESSUPOSTOS
 REGLAMENT
 SANITAT I SERVICIS SOCIALS
 SUPLICATORIS