Visitar o Senado

 

Última actualización: 07/10/2021

 

IMPORTANTE

Normas adoptadas para o desenvolvemento das visitas guiadas debido ás circunstancias excepcionais ocasionadas pola COVID-19:

  • O número máximo de visitantes por grupo será de 25 persoas.
  • Todos os visitantes deberán levar mascarilla e manter durante a visita unha distancia interpersoal de seguridade de 1,5m.
  • No caso de que algún dos visitantes presente síntomas tales como febre, tos ou sensación de falta de aire, evite acudir á visita programada.
 
 

Teléfonos:                        

91 538 13 75

91 538 19 38

91 538 19 11

Email: visitas@senado.es