Espainiako konstituzioa

Azken berrikuspena 09/07/2020

 

Gorte Nagusiek onetsia, Diputatuen Kongresuak eta Senatuak 1978ko urriaren 31n egindako osoko bilkuretan; Espainiako herriak berretsia, 1978ko abenduaren 6ko referendumaren bidez; eta erregeak Gorteen aurrean sendetsia, urte bereko abenduaren 27an (Estatuko Aldizkari Ofiziala, 311, 1978ko abenduaren 29a).    

13.2. artikuluaren erreforma, Gorte Nagusiek onetsia, Diputatuen Kongresuak 1992ko uztailaren 22an egindako osoko bilkuran eta Senatuak urte bereko uztailaren 30ean egindakoan; eta erregeak sendetsia, 1992ko abuztuaren 27an (Estatuko Aldizkari Ofiziala, 207, 1992ko abuztuaren 28a).    

135. artikuluaren erreforma, Gorte Nagusiek onetsia, Diputatuen Kongresuak 2011ko irailaren 2an egindako osoko bilkuran eta Senatuak urte bereko irailaren 7an egindakoan; eta erregeak sendetsia, 2011ko irailaren 27(e)an (Estatuko Aldizkari Ofiziala, 233, 2011ko irailaren 27a).    

Aurkibideen araberako iragazkia.

???NotaFiltradoIndices???

Aurkibide sistematikoa

Arloen araberako aurkibidearen iragazki alfabetikoa

Letra bat hautatuz gero, arloen araberako aurkibidea automatikoki agertuko da.

L letra hasieran duten arloen araberako aurkibidearen zerrenda alfabetikoa

L

LANZAROTE

LEGALIDAD, 9.3,   25.1, 31.3, 103.1, 106.1, 117.1, 124 y 133.1

LEGISLACIÓN CIVIL, 149.1.8ª.

LEGISLACIÓN DELEGADA (Véase Delegación legislativa.)

LEGISLACIÓN LABORAL, 149.1.7ª.

LEGISLACIÓN MERCANTIL, 149.1.6ª.

LEGISLACIÓN PENAL, 149.1.6ª.

LEGISLACIÓN PENITENCIARIA, 149.1.6ª.

LEGISLACIÓN PROCESAL, 149.1.6ª.

LEGISLATURA, 68.4. y 69.6

LENGUAS ESPAÑOLAS (Véase también Castellano.)

LETRADO, 24.2. (Véase también Abogado.)

LEY ELECTORAL

LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL, 122.

LEYES DE BASES (Véase también Delegación legislativa.)

LEYES DEROGADAS, Disposición derogatoria.

LEYES ORGÁNICAS, 81.

LIBERTAD DE CÁTEDRA

LIBERTAD DE CIRCULACIÓN

LIBERTAD DE EMPRESA, 38.

LIBERTAD DE ENSEÑANZA, 27.1.

LIBERTAD DE EXPRESIÓN

LIBERTAD DE RESIDENCIA

LIBERTAD IDEOLÓGICA

LIBERTAD RELIGIOSA Y DE CULTO

LIBERTAD SINDICAL, 28.1. (Véase también Derecho de sindicación y Sindicatos.)