Constitución Española

Última revisión: 07/10/2022

 

Aprobada polas Cortes Xerais en sesións plenarias do Congreso dos Deputados e do Senado celebradas o 31 de outubro de 1978, ratificada polo pobo español en referendo de 6 de decembro de 1978 e sancionada por S.M. o Rei ante as Cortes o 27 de decembro do mesmo ano (Boletín Oficial do Estado nº 311, de 29 de decembro de 1978).    

Reforma do artigo 13, apartado 2, aprobada polas Cortes Xerais en sesións plenarias do Congreso dos Deputados e do Senado, de 22 e 30 de xullo de 1992, respectivamente, e sancionada pola S.M. o Rei o 27 de agosto de 1992 (Boletín Oficial do Estado núm. 207, de 28 de agosto de 1992).    

Reforma do artículo 135 aprobada polas Cortes Xerais en sesións plenarias do Congreso dos Deputados e do Senado de 2 e 7 de setembro de 2011, respectivamente, e sancionada pola S.M. o Rei o 27 de setembro de 2011 (Boletín Oficial do Estado núm. 233, de 27 de setembro de 2011)    

Filtro por índices.

???NotaFiltradoIndices???
  • Índice SistemáticoOpción seleccionada

Índice sistemático