Constitución Española

Última revisión: 19/02/2021

 

Aprobada polas Cortes Xerais en sesións plenarias do Congreso dos Deputados e do Senado celebradas o 31 de outubro de 1978, ratificada polo pobo español en referendo de 6 de decembro de 1978 e sancionada por S.M. o Rei ante as Cortes o 27 de decembro do mesmo ano (Boletín Oficial do Estado nº 311, de 29 de decembro de 1978).    

Reforma do artigo 13, apartado 2, aprobada polas Cortes Xerais en sesións plenarias do Congreso dos Deputados e do Senado, de 22 e 30 de xullo de 1992, respectivamente, e sancionada pola S.M. o Rei o 27 de agosto de 1992 (Boletín Oficial do Estado núm. 207, de 28 de agosto de 1992).    

Reforma do artículo 135 aprobada polas Cortes Xerais en sesións plenarias do Congreso dos Deputados e do Senado de 2 e 7 de setembro de 2011, respectivamente, e sancionada pola S.M. o Rei o 27 de setembro de 2011 (Boletín Oficial do Estado núm. 233, de 27 de setembro de 2011)    

Filtro por índices.

???NotaFiltradoIndices???

Índice Sistemático

Filtro alfabético do índice por materias.

Ao seleccionar unha letra, lístase automaticamente o índice por materias.

Listaxe alfabética de índice por materias que empezan pola letra A

A

ABANDERAMIENTO DE BUQUES, 149.1.20ª.

ABDICACIÓN, 57.5.

ABOGADO (Véase también Letrado.)

ACCESO A FUNCIONES Y CARGOS PÚBLICOS (Véase también Funcionarios públicos.)

ACCESO A LA CULTURA, 44.

ACCESO A REGISTROS Y ARCHIVOS, 105 b).

ACCIÓN POPULAR, 125.

ACCIÓN URBANÍSTICA, 47.

ACTAS DE DIPUTADOS Y SENADORES

ACTIVIDAD ECONÓMICA (Véase también Política social y económica.)

ACTOS DE TERRORISMO (Véase también Terrorismo.)

ACUERDOS INTERNACIONALES (Véase también Tratados internacionales.)

ADMINISTRACIÓN CIVIL

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA (Véase también Poder Judicial.)

ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO EN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS, 154.

ADMINISTRACIÓN LOCAL (Véase también Municipios, Organización Territorial del Estado y Provincias.)

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (Véase también Funcionarios públicos.)

ADUANAS, 149.1.10ª.

AERONAVES, 149.1.20ª.

AEROPUERTOS

AGRICULTURA

AGUAS

ALCALDES, 140.

ALTERACIÓN DE LÍMITES PROVINCIALES, 141.1.

AMPARO (Véase Recurso de amparo.)

APÁTRIDAS, 13.4.

APROVECHAMIENTOS HIDRÁULICOS (Véase Aguas.)

ARBITRARIEDAD DE LOS PODERES PÚBLICOS

ARCHIPIÉLAGO CANARIO

ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS, 105 b).

ARMAS Y EXPLOSIVOS, 149.1.26ª.

ARTESANÍA

ASAMBLEA DE PARLAMENTARIOS

ASAMBLEAS LEGISLATIVAS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS (Véase también Comunidades Autónomas.)

ASILO (Véase Derecho de asilo.)

ASISTENCIA SOCIAL

ASOCIACIONES, 22.

ASOCIACIONES EMPRESARIALES (Véase también Empresarios.)

AUDIENCIA DEL INTERESADO, 105 a).

AUDIENCIAS TERRITORIALES

AUTONOMÍAS (Véase Comunidades Autónomas y Estatutos de Autonomía.)

AYUNTAMIENTOS, 140 y Disposición transitoria 5ª. (Véase también Corporaciones locales y Municipios.)