Constitución Española

Última revisión: 09/07/2020

 

Aprobada polas Cortes Xerais en sesións plenarias do Congreso dos Deputados e do Senado celebradas o 31 de outubro de 1978, ratificada polo pobo español en referendo de 6 de decembro de 1978 e sancionada por S.M. o Rei ante as Cortes o 27 de decembro do mesmo ano (Boletín Oficial do Estado nº 311, de 29 de decembro de 1978).    

Reforma do artigo 13, apartado 2, aprobada polas Cortes Xerais en sesións plenarias do Congreso dos Deputados e do Senado, de 22 e 30 de xullo de 1992, respectivamente, e sancionada pola S.M. o Rei o 27 de agosto de 1992 (Boletín Oficial do Estado núm. 207, de 28 de agosto de 1992).    

Reforma do artículo 135 aprobada polas Cortes Xerais en sesións plenarias do Congreso dos Deputados e do Senado de 2 e 7 de setembro de 2011, respectivamente, e sancionada pola S.M. o Rei o 27 de setembro de 2011 (Boletín Oficial do Estado núm. 233, de 27 de setembro de 2011)    

Filtro por índices.

???NotaFiltradoIndices???

Índice Sistemático

Filtro alfabético do índice por materias.

Ao seleccionar unha letra, lístase automaticamente o índice por materias.

Listaxe alfabética de índice por materias que empezan pola letra L

L

LANZAROTE

LEGALIDAD, 9.3,   25.1, 31.3, 103.1, 106.1, 117.1, 124 y 133.1

LEGISLACIÓN CIVIL, 149.1.8ª.

LEGISLACIÓN DELEGADA (Véase Delegación legislativa.)

LEGISLACIÓN LABORAL, 149.1.7ª.

LEGISLACIÓN MERCANTIL, 149.1.6ª.

LEGISLACIÓN PENAL, 149.1.6ª.

LEGISLACIÓN PENITENCIARIA, 149.1.6ª.

LEGISLACIÓN PROCESAL, 149.1.6ª.

LEGISLATURA, 68.4. y 69.6

LENGUAS ESPAÑOLAS (Véase también Castellano.)

LETRADO, 24.2. (Véase también Abogado.)

LEY ELECTORAL

LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL, 122.

LEYES DE BASES (Véase también Delegación legislativa.)

LEYES DEROGADAS, Disposición derogatoria.

LEYES ORGÁNICAS, 81.

LIBERTAD DE CÁTEDRA

LIBERTAD DE CIRCULACIÓN

LIBERTAD DE EMPRESA, 38.

LIBERTAD DE ENSEÑANZA, 27.1.

LIBERTAD DE EXPRESIÓN

LIBERTAD DE RESIDENCIA

LIBERTAD IDEOLÓGICA

LIBERTAD RELIGIOSA Y DE CULTO

LIBERTAD SINDICAL, 28.1. (Véase también Derecho de sindicación y Sindicatos.)