Ir ao contido (prema <i>enter</i>)

22 OUTUBRO 2020

XIV LEXISLATURA

Arquivo. Contactar

Última revisión 16/07/2020

 

 

   Nota informativa: 

 

   Medidas de prevención e protección mentres persistan riscos por coronavirus SARS-CoV-2.

 

    Debido á situación orixinada polo coronavirus SARS-CoV-2, a partir do día 29 de xuño de 2020 a consulta no Arquivo do Senado estará suxeita ás seguintes condicións: 

  1. O Arquivo do Senado dará prioridade ás consultas telefónicas e telemáticas a través das canles de atención abaixo indicadas.
  2. En caso de que o usuario requira a consulta presencial, deberá concertar cita previa con antelación, comunicando a data e hora en que tería previsto acudir. O Arquivo confirmará a dispoñibilidade de espazo e persoal para poder realizar a consulta.
  3. Na solicitude de cita, o usuario facilitará unha relación detallada dos documentos que desexa examinar, para telos á súa disposición no momento da visita.
  4. Os usuarios deberán seguir as instrucións recollidas no Protocolo de seguridade do Senado, entre as que se encontran o mantemento da distancia de seguridade de 1,5 metros, o uso de máscara protectora e de guantes na consulta de documentos, así como as recomendacións que en cada caso puideran dar os responsables da sala de consulta. Na medida do posible, sería conveniente que os usuarios portaran o seu propio material (ordenador portátil ou tableta, bolígrafos...).

   Recordamos que o Arquivo ten dixitalizado un elevado número de expedientes e publicacións que están dispoñibles a través do sitio web do Senado, como o Fondo Histórico e Diarios de Sesións (1834-1923) ou as iniciativas lexislativas Gelabert desde a VIII Lexislatura. Se vostede non localiza o que busca, non dubide en poñerse en contacto co Arquivo na dirección de correo ou teléfono indicados a continuación.. 

   Horario de atención ao ciudadán

De luns a venres, de 9:00 ás 15:00 horas. 

Por motivos de seguridade, o acceso non está permitido durante a celebración de sesións plenarias (Ver calendario). 

   Canles de atención

  • Teléfono: 91 538 12 69
  • Correo electrónico: archivo@senado.es
  • Presencial: Acceso pola C/ Bailén, núm. 3. 28071. Madrid