Joan Edukira (Enter sakatu)

7 MARTXOA 2021

XIV LEGEGINTZALDIA

Agiritegia. Informazio Orokorra

                                                                                                                                                                                  Azken berrikuspena 08/01/2021

Agiritegian, Senatuak dokumentuen ondarea biltzen duten dokumentuak biltzen ditu, bere parlamentuko edo administrazioko jardunean sortu edo jaso dituenak. Xede horretarako, agiritegiko dokumentutzat jotzen da ahozko, idatzizko, irudizko edo soinuzko adierazpen oro, naturalak edo kodifikatuak, edozein datatakoak eta bere formak edo euskarri materialak parlamentu-erakundearen funtzioak eta jarduerak islatzen dituena.
Erakundearen eta estatuaren memoria osatu eta mantentzen du, eta nahiz eta bere araudia eta kudeaketa Senatuko mahaiari dagokion, Konstituzioaren 72. artikuluan bildutako autonomia-printzipioagatik; ondorearen ikuspegitik, Agiritegien Espainiako Sistemaren parte da.
 

 

Funtsak

Funtsak historiako bi aldi handitan egituratzen dira:
- 1834-1923ko agiritegia. Funts itxia da eta bertako dokumentuak zehatz-mehatz deskribatuta daude Morlesin datu-basean, digitalizatuta eta Internet bidez sar daitezkeenak (17.159 espediente eta 378.948 irudi)
Ospetsuen eta senatarien espediente pertsonalak nabarmentzen dira. Gutxi gorabehera, bolumenaren heren bat hartzen du eta balio historiko handia du, beren errentei, ondasunei, noblezia-tituluei, bataio-agiriei, beste kargu batzuei, heriotza-agiriei eta antzekoei buruzko informazio ugari baitute. Beraz, ezinbestekoa da berori kontsultatzea garai hartako Espainiako elitea ikertzerakoan.
Agiritegian, halaber, saioen egunkarien bilduma gordetzen da, Parlamentuko eztabaiden argitalpen ofiziala. Euren aurkibideak (egileak eta gaiak) IDSHren datu-basean biltzen dira. Erabat digitalizatuta daude eta Internet bidez sar daitezke (53.023 erregistro eta 172.643 irudi).
- 1977tik aurrerako agiritegia. Hauei buruzko dokumentuak biltzen ditu, ordenatuta eta sailkatuta:
a) Parlamentuaren jarduera. Besteak beste, Senatuaren funtzioari, senatarien, Ganberaren organoei eta beste organo batzuekin dituen harremanei buruzko dokumentazioa du. IX. legealdira arte, 264.914 espediente bildu ziren Gelabert datu-basean. Gaur egun, dokumentu guztiak digitalizatzen ari da, web-orriaren bidez kontsulta errazte aldera.
b) Mahaiaren, osoko bilkuraren, Diputazio Iraunkorraren, batzordeen eta Bozeramaleen batzordearen aktak eta aipatu organo guztien gai-zerrendak. Dokumentazio hori digitalizatuta dago.
c) Parlamentuko administrazioa. Senatuko idazkaritza nagusiaren menpeko unitateek beren funtzio administratiboetan sortutako dokumentazio du.
d) Argazki-agiritegia. Ganbarako hainbat ekintzen argazki-erreportajeak biltzen ditu, baita bere Ondare artistikoarena ere. Gutxi gorabehera, 52.000 negatibo ditu eta euskarri digitalera bihurtu dira, behar bezala gorde, kontsultatu eta telematikoki erreproduzitzeko. 2006tik aurrera, dokumentazio hori zuzenean euskarri digitalera (DVD) transferitzen da.
e) Ikus-entzunezko agiritegia. Parlamentuko saioen audiozko eta bideozko grabazioak ditu, hala osoko bilkurak nola batzordeak eta ekitaldi ofizialak. Gordetzea bermatzeko eta Internet bidez grabazioetara sartzea errazteko, euskarri digitalean ere eskura daitezke.

 

 

Dokumentuak baloratzeko batzordea

Dokumentuak baloratzeko eta hautatzeko irizpideak zehazteko, eta Senatuko mahaiak 2008ko ekainaren 17an egindako bileran adostutakoaren bat etorriz, Senatuko dokumentuak baloratzeari eta ezabatzeari buruzko araua onartu zen. Arauaren bidez, Senatuko dokumentuak baloratzeko batzordea sortu eta arautu zen.

 

 

Zerbitzuak eta dokumentuetarako sarbidea

Agiritegiak zerbitzu hauek eskaintzen ditu: aholkularitza eta laguntza barne- eta kanpo-erabiltzaileei, aretoan kontsultak egitea, Idazkaritza Nagusiko unitateei maileguak ematea, kopiagintza (paperean eta digitala), ziurtagiriak egitea, iturrien berri ematea eta erakusketak egiteko maileguak ematea.
Oro har, hiritar guztiak sar daitezke amaitutako prozeduren dokumentuetara. Legez zehaztutako mugak arrazoiz aplikatuta soilik uka daiteke sarbidea.
Senatuko agiritegi historikoaren funtsa erabat digitalizatuta dago eta Internet bidez kontsulta daiteke.
Gordetze- eta babeste-irizpideengatik, ez da jatorrizko dokumentu historikoetara sartzea onartuko, Ganberaren mahaiak berariaz onartzen ez badu eta Senatuko dokumentuak baloratzeko batzordeak txosten bat egiten ez badu.