Senatuaren osaera 1834-1923. Letra hau hasieran duten abizendun Senatari jaun-andreak J

Senatarien iragazki alfabetikoa.

Letra bat hautatzean, Senatarien zerrenda agertuko da automatikoki.

Senatarien zerrenda. Lehen abizena J letraz hasten den Senatarien iragazki alfabetikoa