El Congrés del Diputats i el Senat estan dissolts des del dia 24 de setembre de 2019. I es tornarán a constituir el dia 3 de desembre de 2019

Accés a la informació

 
 

Telèfon: 900 103 038

Email: informacion@senado.es