Protecció de dades de caràcter personal

Última actualització: 5/01/2023

La protecció de les persones físiques amb relació al tractament de dades personals és un dret fonamental reconegut en els articles 18.4 de la Constitució espanyola, el 8.1 de la Carta dels drets fonamentals de la Unió Europea i el 16.1 del Tractat de funcionament de la Unió Europa. El Senat manté una política de ple respecte i compliment de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal. En compliment d’aquest compromís, el Senat garanteix als ciutadans que tracta confidencialment les seves dades personals de forma lícita, transparent i lleial.

Les dades de caràcter personal s’utilitzaran per als fins previstos en el procediment o actuació que es tracti, i es limitaran a les estrictament necessàries per a la correcta prestació de serveis.

El Senat compta amb les mesures de seguretat necessàries per evitar l’alteració, pèrdua o tractament de les dades de caràcter personal, així com l’accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia i la naturalesa de les dades de caràcter personal tractades i els riscos als quals estan exposades.

S’introdueix la figura del delegat de Protecció de Dades, i es fa públic l’Inventari d’activitats de tractament, al qual es pot accedir per mitjans electrònics.

Els ciutadans podran exercir els seus drets relatius a la protecció de les dades de caràcter personal (drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat i d’oposició), a través de la presentació electrònica de les seves sol·licituds.

La no facilitació o facilitació parcial de les dades personals de caràcter obligatori sol·licitades en el present formulari podria tenir com a conseqüència que el Senat no pogués oferir el servei sol·licitat.

Per a més informació sobre els drets relacionats amb la protecció de dades de caràcter personal, pot consultar la pàgina de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.


 

 
 

Director de la Asesoría Jurídica del Senado

  dpd@senado.es

  915381900

  Calle Bailén 3, 28071 (Madrid)