INFORMACIÓ GENERAL DADES OBERTES

Última revisió 19/01/2021

INTRODUCCIÓ

El títol I de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (en l’àmbit subjectiu d’aplicació de la qual es troba el Senat, en relació amb les seves activitats subjectes a dret administratiu), recull, entre els principis generals de la publicitat activa, el de la reutilització de la informació pública.

El Portal de Dades Obertes del Senat posa a disposició dels ciutadans i empreses diversos catàlegs de dades en formats reutilitzables que s’actualitzen periòdicament.

QUÈ SÓN LES DADES OBERTES?

La iniciativa de dades obertes (open data) té com a objectiu que les dades que es troben a les mans de les administracions públiques estiguin disponibles i puguin ser reutilitzades per tots els ciutadans o empreses sense restriccions tècniques ni legals. En aquest sentit, i seguint les recomanacions del World Wide Web Consortium (W3C), cal que les dades publicades estiguin en formats oberts i llegibles per màquines, com és el cas d’XML (Extensible Markup Language).

QUINES SÓN LES DADES OBERTES DEL SENAT?

Els catàlegs de dades obertes del Senat s’agrupen en cinc categories:

  • Activitat parlamentària: Informació relativa a l’activitat parlamentària del Ple i la Diputació Permanent, les comissions i ponències, iniciatives parlamentàries legislatives i de control (mocions i interpel·lacions), publicacions oficials, etc.
  • Composició i organització: Informació relativa als senadors i senadores, grups parlamentaris, partits polítics i l’Administració parlamentària.
  • Relacions amb els ciutadans: Informació relativa als senadors i senadores, i la participació dels ciutadans.
  • Informació econòmica: Dades relatives als pressupostos del Senat, el seu estat d’execució i contractació menor.
  • Gestió del coneixement: Vocabulari documental per a classificació de continguts per àrees temàtiques i descriptors Eurovoc que agrupa cadascuna d’elles. Nota explicativa sobre l'estructura del document XML.

COM REUTILITZAR LES DADES?

Els catàlegs de dades obertes publicats pel Senat poden ser reutilitzats i redistribuïts lliurement per qualsevol persona, sense restriccions de copyright, patents o qualsevol altre mecanisme de control, sempre que es respectin les següents condicions:

  • No es pot desnaturalitzar el sentit de la informació;
  • Cal citar la font;
  • Cal esmentar l’última data d’actualització de les dades, en cas que estigui disponible;
  • No es pot suggerir o indicar que el titular de la informació patrocina o dona suport a la reutilització que se’n faci.

ENLLAÇOS RELACIONATS