Participa-hi

Última revisió 19/01/2021

El Senat va aprovar la Carta de Serveis amb la finalitat, entre d’altres, de fer més propera aquesta institució als ciutadans, i per això obre vies de comunicació i participació i facilita l’assistència a la seva seu. Per aquest motiu posa a la seva disposició, a través de la pàgina web, els canals de comunicació (adreces electròniques, xarxes socials, blogs, pàgines personals, etc.) de senadors i senadores, grups parlamentaris i comissions.

A més, el Senat manté perfils institucionals a les xarxes socials Twitter, Instagram i Youtube, amb l’objectiu de facilitar la comunicació i participació dels ciutadans, informar sobre la composició i activitats de la Cambra, i respondre els dubtes i sol·licituds d’informació que els usuaris plantegin per aquestes vies.

També poden contribuir a la millora dels serveis que s’ofereixen formulant els suggeriments i les queixes que considerin convenients, i que el Senat es compromet a analitzar, contestar i, en la mesura del possible, incorporar.