Informació general Perfil del contractant

Última revisió. 19/02/2021

A partir del 9 de març de 2018, tota la gestió relativa als contractes s’ha de dur a terme a través de la Plataforma de Contractació del Sector Públic. Per consultar la informació dels contractes previs a aquesta data, es pot visualitzar a Informació contractual, o accedir-hi a través de l’enllaç de Transparència.

 

Plataforma de contractació.    

Informació contractual.