Intérpretes-Tradutores

Última actualización 04/07/2019

Para a tradución das iniciativas das linguas cooficiais ao castelán nas sesións da Cámara en que así o establece o seu Regulamento, o Senado conta coa colaboración de intérpretes-tradutores, seleccionados segundo os criterios do proceso convocado por acordo da Mesa da Cámara do 12 de xullo de 2005.